Waar kunnen zonnepanelen geplaatst worden?

Zonnepanelen kunnen op een plat of schuin dak en zelfs op een gevel. Voor daken is dat vergunningsvrij (uitgezonderd monument of beschermd stadsgezicht). De opbrengst is het hoogst met de zonnepanelen op het zuiden gericht onder een hoek van 36 graden. Maar met een andere richting of onder een andere hoek is het zeker nog mogelijk om panelen te plaatsen. De adviseur kan een berekening maken van de te verwachte opbrengst. Een plat dak is bijna altijd geschikt. De opgewekte stroom gebruikt u direct in huis en de overgebleven stroom levert u terug aan het energiebedrijf. Deze stroom wordt later weer verrekend met uw gebruik (salderen). Verder kan schaduw van bomen, schoorstenen of andere gebouwen van invloed zijn op het rendement. Advies en maatwerk zijn de sleutelwoorden.

Positieve bijdrage aan de Energielabel

Bij verkoop van de woning moet de eigenaar een energielabel kunnen overleggen bij de notaris. Een woning met zonnepanelen gebruikt minder energie en gaat er vaak een labelstap op vooruit. Hoeveel precies hangt van de woning af.

Besparing op de maandelijkse energierekening

De door de zonnepanelen opgewekte stroom gebruikt u in huis en wat er over is levert u terug aan het energiebedrijf. Deze stroom wordt later weer verrekend met uw gebruik. Dit heet salderen. Afhankelijk van het aantal panelen en waar ze geplaatst zijn is de terugverdientijd 7 á 10 jaar. En met terugvragen van de BTW nog korter.

Dakadvies

Is het dak in goede staat? Kan het dak de panelen en eventuele ballast dragen? Of moet het dak gerenoveerd of aangepast worden? Ook hierover geeft VelserZon advies en tips!

Duurzame energie van een veilige bron

De zon staat op grote afstand van de aarde te stralen en stuurt dagelijks 9000 maal de energie die we nodig hebben. In Nederland is de gemiddeld instraling op een horizontaal vlak 1000 W/m2. Aan de kust wat meer en in het oosten wat minder. Ook bij een bewolkte lucht is er nog instraling, logisch want anders zou het donker zijn. Maar wel minder dan met zonnig weer, zo tussen de 20 en 300 W/m2.

Vermindert CO2 uitstoot

Door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas stijgt de concentratie aan CO2. Met grote gevolgen voor het milieu en de mens zoals extreme periodes van droogte en neerslag, zeespiegelstijging en opwarming van de aarde. Het toepassen van stroom uit zonnepanelen verlaagt de CO2 uitstoot met 566 gram per opgewekt KWh/jaar. Bijvoorbeeld een 3000 Wp systeem (12 panelen) levert 2700 KWh/jr en bespaart dus 1528 kg uitstoot per jaar.

Meerwaarde van de woning

Een beter energielabel en een huis wat minder energie verbruikt verhoogt de waarde van de woning. Toekomstige stijging van de energieprijzen betekent ook meerwaarde van de woning.

Fossiele brandstof (olie,gas en steenkool) raken op

Deze brandstoffen zijn eindig en alleen al daarom is het niet langer verstandig om ze te gebruiken. Verder hebben de klimatologische gevolgen van het gebruik een steeds grotere impact op onze samenleving en milieu.

Is de meterkast geschikt?

De panelen worden via een aparte groep aangesloten in de meterkast. Soms is hier een aanpassing/uitbreiding voor nodig. Ook dat kan VelserZon voor u regelen. Verder moet de meter geschikt zijn voor terugleveren. Via deze link https://www.aansluitingen.nl/aanvrager/mijnnetbeheerder.php kunt u informatie vinden over de netbeheerder en een eventuele meterwisseling.

Over VelserZon

VelserZon is een klein zelfstandig bedrijf. Merkonafhankelijk en professioneel. Hierdoor krijgt u een objectief advies voor een duurzame keuze.

Hoe kan je VelserZon bereiken

  • Vromaadweg 103, 1991 RZ Velserbroek
  • 06-24 60 10 05
  • KvK: 57398585
  • Rabobank: 103670033